Collection # 6 - Rogerio Araujo
Ouro Preto # 7

Ouro Preto # 7

Street in the acient Ouro Preto, Minas Gerais.

sepiablack and whitemonochromehistoricstreettowerMinasMinas GeraisOuro Pretourban